DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

DEPREM NEDİR?
Deprem yeryüzünün çekirdeğin içinden gelen enerji ile yeryüzünün sismik hareketlenmeleri
sonucu oluşan doğal bir afettir. Yeryüzünde dünyanın oluşmasından bu yana depremler oluşmaktadır.
Depremlerin etkisi binlerce bombaya eşittir.
DEPREM NASIL ÖLÇÜLÜR ? DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?
Depremler ilgili en güvenilir bilgiler resmi bilgilerden elde edilen sonuçlardır. Bu konuda ülkemizde
bulunan kandilli rasathanesinin depremin büyüklüğü hakkında yaptığı tanım şöyledir :”kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçü” Afad ise deprem büyüklüğünü şöyle tanımlar ; “Depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değer.”
Bu büyüklüğü ölçmenin çeşitli yöntemleri vardır. Her birini ölçme şekli farklıdır.Ancak
depremi ölçmekle ilgili ilk çalışmalar 1935 yılında ABD’li sismologlar Charles Richter ve Beno Gutenberg tarafından yapılmıştır. Bu konudaki ilk ölçek olan Richter ölçeğide keşfeden sismoloğun adını almıştır.
Deprem yeryüzündeki titreşimleri yani dalgalanmaları ölçen cihazlar yardımıyla yapılıyor.
Depremleri ölçmede kullanılan 5 farklı yöntem vardır. Bunlar şöyledir
1. Yerel Büyüklük (ML): Rihter ölçeği olarak da bilinen yöntemdir. Bu yöntem deprem
esnasında ses dalgalarının ölçülmesiyle çalışır. Ancak yüksek şiddetli depremleri ölçmede
başarısızdır.
2. Moment Büyüklüğü (Mw): En güvenilir yöntemlerden biridir. 4 ve 4’ün üzerindeki depremleri
ölçmede kullanılır. Su terazisinin çalışma prensibine benzetilebilinir.
3. Süreye Bağlı Büyüklük (Md): Sismograftaki titreşimin uzunluğunu ölçer
4. Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms): 6 ve üzerindeki depremleri ölçmede kullanılır.Bu yöntem su
dalgalanmaları ölçmeye benzer. Yeryüzü de deprem esnasında su gibi dalgalanır.
5. Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb): Derinliklerdeki dalgaları ölçmeye yarar.
DEPREM ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?
 Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir.Bu
sorunun cevabı hem evet hem de hayırdır.
      Bu konudaki en bilinen örneklerden bir tanesi 1975 yılında Haiching bölgesinde Çinli sismologlar tarafından tahmin edilmiştir. Öyle ki soğuk bir kış gecesinde şehirdeki bütün insanlar deprem olacak tahmini nedeniyle sokaklara çıkarılmıştır. Ve beklenen zamanda deprem gerçekleşmiştir. Şehrin binalarının yüzde doksanı yıkılmasına rağmen can kaybı yaşanmamıştır. Bu
olaydan sonra bütün depremlerin tahmin edilebileceğini, artık deprem tahminin hava durumundan
farksız olacağı düşünülmeye başlanmıştır.
Fakat öyle olmamıştır. Bundan tam bir yıla sonra Çin’de öyle büyük bir deprem olmuştur ki toplamda 230 bin kişi ölmüştür. 20 bin madenci toprak altında kalmıştır. Üstüne üstlük rasathanelerde hiçbir uyarıda bulunulmamıştır. Çünkü önceki depremde ön uyarılar bu depremde kendini göstermemiştir.
DEPREMLERİ TAHMİN EDEBİLECEĞİMİZ ALTERNATİF YÖNTEMLER NELERDİR?
Yılan balıklarının depremlerden önce denizde sıçradıkları o kadar yaygın bir bilgidir ki; Science Digest dergisine göre, bir zamanlar “depremlerin yayınbalıklarının yeraltı nehirlerinde şiddetle hareket edip dolaşmaları yüzünden olduğu” sanılırdı. Daha sonra bilim adamlarının yaptığı depremlerdeki yılan balığı deneylerinde aynı sonuç gözlenmiştir.Bunun depremden önce yerkabuğundaki düşük frekanslı ses dalgalarını duymasıyla alakalı olduğu düşünülmektedir.
Depremleri tahmin etmenin en bilinen yöntemleri şunlardır;
1. Hayvanlar: Depremlerden önce bazı hayvanlarda garip davranışlar gözlenir.
Bunlardan bazıları şunlardır; Yılan, Fare, köpek, domuz,kedi ve eşektir.
2. Arazideki değişiklikler: Arazilerdeki eğim ölçerler ve lazerler yardımıyla yapılan
ölçümlerdir.
3. Kuyu sularındaki değişiklikler: Kuyu sularındaki anormal şekillerde azalmalar
depremin habercisi olabilir.Daha önce kendiliğinden aniden boşlan kuyular
gözlemlenmişti. Altı saat sonra deprem gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir